Hörhjälpmedel - Arbetshjälpmedel - Skolhjälpmedel - Ljudutjämning - Guidesystem - Teleslingor - Aktiva slingskyltar

Moderna hörhjälpmedel för livets alla situationer 

Minimera dina begränsningar med mobila lösningar!

"More ways to hear"

Transistor erbjuder lösningar för att höra bättre.

Vårt erbjudande riktar sig till dig som har en hörselnedsättning, är döv eller dövblind och behöver hjälpmedel för arbetsmiljön,
skolmiljön eller hemmiljön (och till dig som förskriver sådana lösningar).

Vi har också publika lösningar för er som vill skapa bättre hörbarhet i den miljö ni och era besökare vistas i.

 

"Våra lösningar har sin utgångspunkt i de behov som hörselskadade, döva och dövblinda uttrycker, men användningsområdet sträcker sig längre än så. Både fjärrkontrollen till TVn och bilen är från början hjälpmedel och på samma sätt nyttjas vår teknik till fler användningsområden där hörseln annars utgör en begränsning."

Några av våra kunder

                           

.