"Lösningar för att höra bättre - både för indviden och publika miljöer."

More ways to hear

Transistor är ett svenskt företag, verksamma inom hörsel där vi har en lång erfarenhet och historia. Online driver vi earstore.se med alla lösningar för individen och transistor.se som innehåller lösningar för att skapa bättre hörseltillgänglighet för myndigheter, kommuner, utbildningsinstanser, kyrkor och andra organisationer. Våra kunder finns framför allt i Sverige, men även internationellt.

Vårt erbjudande baseras på framgångar inom ett brett område av teknologi såsom hörselteknisk utrustning, konsumentprodukter, proffisionellt ljud och artificiell intelligens.

Några av våra kunder

                           

.