Akustik

Akustisk förbättring av ljudmiljöer
akustiska anpassningar
akustiska anpassningar

En god akustik är en grundförutsättning för en god hörseltillgänglighet. När ett rum är täckt med hårda och parallella ytor bidrar det till att ljudet studsar och fortplantar sig. Effekten blir en jobbig och ansträngande lyssningsmiljö som påverkar alla. Detta går inte att kompensera med ljudteknik utan det är alltid akustiken som måste ses över först och främst. Vi styr ljudets reflektioner och fortplantning genom att bearbeta ytorna i en lokal. Detta görs främst genom abosorbenter som fångar upp ljudet men det är även möjligt att jobbar med material som sprider ut ljudet, så kallad diffusion.

Vi vägleder och hjälper dig förbättra akustiken från början till slut med roliga och intressanta material som blir en del av designen i rummet

 • Akustikabsorbenter

 • Undertakstillägg

 • Efterklangsmätningar

 • Akustikrapport

 • Diffusion

 • Base traps

 • Isolering

 • Akustiktavlor

 • Akustisk konst

 • Dämpande mattor

 • Rådgivning akustik

 • Experthjälp inom akustik

 • Specialanpassade produkter efter önskemål

Hur får man bra akustik?
Att uppnå bra akustik kan vara avgörande för att skapa en behaglig ljudmiljö i olika typer av rum, från bostäder till teatrar och konserthus. Här är några åtgärder som kan hjälpa dig att uppnå bra akustik:

 1. Materialval: Använd material med bra ljudabsorptionsegenskaper, såsom akustiktakplattor, ljudabsorberande paneler, och tunga textilier som gardiner eller mattor. Material som kan absorbera ljudet minskar efterklangen och förbättrar ljudkvaliteten.

 2. Möblering: Placera möbler strategiskt för att bryta upp ljudreflektioner och minimera efterklang. Tunga möbler och mjuka ytor kan bidra till att absorbera ljud.

 3. Plats och layout: Designa rummet med hänsyn till dess användning och optimerad akustik. Till exempel kan vinklar och hörn påverka hur ljud reflekteras och sprids.

 4. Ljudisolering: Se till att rummet är väl isolerat för att minimera ljud som tränger in eller ut. Använd ljudisolerande material i väggar, golv och tak.

 5. Diffusion: Använd diffusionsmaterial för att sprida ljudet jämnt över rummet och minska upprepade reflektioner som kan förvränga ljudbilden.

 6. Professionell rådgivning och mätningar: Anlita en professionell ljudtekniker eller akustiker för att utforma och optimera akustiken i ett rum. De kan göra mätningar och ge specifika rekommendationer baserade på rummets storlek, form och användning.

Genom att kombinera dessa åtgärder kan du skapa en miljö med förbättrad akustik som passar dina behov och ger en behaglig ljudupplevelse.

akustiktavla
akustiktavla
få bort eko i ett rum
få bort eko i ett rum
bra akustik konferensrum
bra akustik konferensrum
akustikplattor
akustikplattor
support akustik
support akustik

Anlita oss för ditt akustikprojekt