Hyr in oss som konsult

kravspec hörslinga upphandling
kravspec hörslinga upphandling

Välj oss som konsulter inom hörsel, hörslingor och tillgänglighet för pålitlig expertis inom hörselområdet.

Arbetar du med upphandling av hörslingor?
Vi bistår med att specificera kraven för din upphandling, med vår djupa kunskap om alla tillgängliga lösningar på marknaden samt de krav som behövs för att säkerställa en väl fungerande hörsellösning. Våra rapporter grundar sig alltid på standarder, lagstiftning och funktionalitet.

Behöver ni hjälp med att granska hörseltillgängligheten i era lokaler?
Vi genomför en noggrann översyn av samtliga lokaler och presenterar en lägesrapport med fokus på lokalernas förutsättningar och eventuella begränsningar ur ett hörseltillgängligt perspektiv. Detta inkluderar aspekter som ljudöverföring, säkerhet, akustik, textning och alla andra faktorer som krävs för att säkerställa en jämlik tillgänglighet för personer med hörselnedsättning.

upphandling av teleslingor
upphandling av teleslingor

Skicka en förfrågan