ljudutjämning klassrum
ljudutjämning klassrum

Ljudutjämning

Förstärker rösten i hela lokalen

Ljudutjämning eller röstförstärkning är en mikrofon och högtalare som är specialutformade för att sprida ljudet av en röst jämnt i en lokal med främst fokus på de frekvenser som är viktigast för taluppfattningen.

Resultatet blir en mindre ansträngd röst och att talaren hörs lika bra var man än sitter i rummet. Ljudutjämningsystem är speciellt populära och vanliga att använda i klassrum men kan även installeras i alla typer av lokaler där det finns en talare och lyssnare.

Röstförstärkningen gynnar inte bara talaren, men även lyssnaren som får en behagligare lyssningsupplevlse med mindre ansträngning. Det är därför lättare att fokusera och lyssna på en talare under en längre tid.

Det finns dessutom möjlighet att ansluta hörapparater till ljudutjämningssystem vilket ökar tillgängligheten och delaktigheten för personer med hörselnedsättning.

Rummets storlek spelar ingen roll, ljudutjämning kan installeras i allt från små konferensrum till stora gymnastiksalar.

röstförstärkning ljudtujämning
röstförstärkning ljudtujämning
phonak högtalare ljudutjämning röstförstärkningphonak högtalare ljudutjämning röstförstärkning

Mest populära ljudutjämninssystemen på svenska marknaden

redcat ljudtujämningredcat ljudtujämning
audinor portabel ljudutjämnign röstförstärkningaudinor portabel ljudutjämnign röstförstärkning

Roger Soundfield

Mångsidigt ljudutjämningssystem med flera anslutningsmöjligheter. Adaptiv förstärkning som anpassar sig till rummets ljudnivå.

Portabelt ljudutjäminingssystem med lätta och laddningsbara enheter som kommer i snygg dansk design.

Ljudutjämningssystem med större fokus på basfrekvenserna där högtalaren placeras längst bak i klassrummet.

Att använda en högtalare som förstärker lärarens röst i ett klassrum kan ge flera fördelar:

  1. Bättre hörbarhet: Förstärkning av lärarens röst säkerställer att alla elever i klassrummet kan höra tydligt, även de som sitter längst bak eller har hörselnedsättningar. Detta bidrar till att minska risken för att elever missar viktig information.

  2. Minskar ansträngningen för läraren: Genom att använda en högtalare behöver läraren inte anstränga sin röst lika mycket för att göra sig hörd. Detta kan minska risken för rösttrötthet och röstproblem hos läraren.

  3. Förbättrar koncentrationen: Tydligare ljud gör det lättare för eleverna att fokusera på lärarens instruktioner och föreläsningar, vilket kan leda till bättre inlärning och förståelse av ämnet.

  4. Skapar en mer jämlik lärmiljö: Genom att säkerställa att alla elever kan höra lärarens röst på ett likvärdigt sätt främjas en mer inkluderande lärmiljö där alla elever har lika tillgång till undervisningen.

  5. Flexibilitet i undervisningen: Med en förstärkt röst kan läraren enkelt röra sig runt i klassrummet eller använda olika undervisningsmetoder utan att behöva oroa sig för att inte höras tydligt av eleverna.

Sammanfattningsvis kan användningen av en högtalare som förstärker lärarens röst bidra till att skapa en mer effektiv och inkluderande lärmiljö där kommunikationen mellan lärare och elever underlättas.

support ljudutjämning
support ljudutjämning

Kontakta oss för offert