Automini Digital

Slingförstärkare till TV

Automini Digital är en personlig ljudförstärkare som passar alla som använder hörapparat med telespole. Automini Digital kan ta upp ljudet från TV:n på tre olika sätt: via TV:ns digitala ljudutgång, Line Out-uttag eller via scartuttag.

Du slipper också att tänka på att enheter ska laddas upp och något ska hängas runt halsen då AutoMini Digital sänder ut ljudet direkt till hörapparaten via medföljande stolslinga.

Produkten har också inbyggd ljudsynkronisering för vissa TV-apparater som kräver detta. Med AutoMini Digital får du alltid rätt ljudstyrka, utan störande bakgrundsljud, oavsett vilken volym din familj och vänner föredrar.

stolslinga
stolslinga
automini manualautomini manual
support autominisupport automini
automini databladautomini datablad

Artikelnummer: 3000006

Teknisk Data
Insignal: >50mV
Utgångsbelastning: 4 Ohm
Uteffekt: 10 W vid 4 Ohm
Insvängningstid: 50 ms
Utsvängningstid: 35 s
Frekvensomfång: 80 Hz - 8 kHz, -3 dB rel. 1 kHzDistorsion:
Distorsion: <1%
Signal/brusförhållande: >40 dB A-vägt
Fördröjning av ljud: Off samt 50-180 ms
Vikt: 150 g (utan nätadapter)
Mått: 145 x 70 x 30 mm

Avsedda ändamål
Det avsedda ändamålet med Automini Digital är att förbättra möjligheten förhörselskadade att höra ljudinformation.
Avsedd användare
Den avsedda användaren är en person med lätt till svår hörselnedsättning so behöver ljud med ett bättre signal/brusförhållande.
Avsedd målgrupp:
Den tilltänkta målgruppen består av personer i alla åldrar med lätt till svår hörselnedsättning som använder hörapparater eller cochleaimplantat som stödjer att lyssna på hörslingor (via telespole).
Funktionsprincip
Automini Digital omvandlar den givna ljudsignalen till ett magnetfält som sedan kan fångas upp av hörapparater eller cochleaimplantat, med inbyggda telespolar, för att överföra den till den avsedda användaren.

Automini ska anslutas till TV-apparaten och fungerar lika bra om man redan har en eller flera externa enheter anslutna till TV-apparaten (t.ex. video, DVD, digitalbox, satellitmottagare).
Förstärkaren har automatisk volymkontroll (s.k. AGC = Automatic Gain Control), vilket innebär att ljudnivån i slingan hålls konstant, även om ljudnivån på TV:n ändras. Vid behov kan du justera ljudnivån med volymreglaget på förstärkaren. Detta behöver du normalt bara göra en gång.