FAQ

Vanliga frågor som ställs om övervakning av hörslingor

Räcker det inte att de som använder hörapparater informerar mig varje gång det är problem med slingan?

Nej. Förutom möjligheten att bekräfta om slingan fungerar eller inte, kan man bara genom att lyssna genom en hörapparat inte bekräfta om hörslingan uppfyller standarderna eller inte. Ett annat problem är att hörapparatanvändaren inser problemet efter att den avsedda användningen av slingan har påbörjats.

Räcker det inte med en lyssningsapparat för att kolla slingan?

Nej. En lyssningsenhet har samma begränsningar som en hörapparat där den inte kan bekräfta hur väl den uppfyller standarden och den kommer bara att visa om slingan fungerar i det exakta ögonblicket den kontrolleras, där standarden föreskriver att övervakningen ska vara över tid.

Vad indikerar T-SIGN?

Fast grönt betyder att systemet är påslaget, fungerar och att fältstyrkan ligger inom accepterade nivåer enligt IEC-60118-4.

Ett långsamt pulserande grönt ljus betyder att skylten känner av ett elektromagnetiskt fält, men fältstyrkan är under IEC-60118-4-standarden.

Ett fast rött ljus betyder att fältstyrkan har varit för hög under en period, i enlighet med IEC 60118-4.

Inget ljus betyder att det finns ett slingsystem installerat men det är antingen avstängt eller inte fungerar.

Vem kan fixa hörslingan?

Nödvändiga justeringar är ibland en fråga om användning av systemet. Det kan till exempel vara att personen som använder mikrofonen håller den för nära eller för långt från munnen eller helt enkelt pratar för tyst eller alldeles för högt.

Ibland är det fråga om felaktig strömförsörjning eller justering av slingförstärkaren eller ljudutrustningen. Ihållande låg eller bristande prestanda kan behöva experthjälp.

Behöver jag också en passiv hörslingeskylt om jag har en T-SIGN?

Ja. En skylt kommer att informera om att det finns en hörslinga installerad och T-SIGN informerar om hur det faktiskt fungerar. Placera skylten i anslutning till entrén så att den syns tydligt när du går in. T-SIGN ska placeras så att den kan ses i rummet.

Fungerar T-SIGN med alla typer av slinginstallationer?

Ja. T-SIGN kan ta upp en signal oavsett om den är från en perimeter-, fasförskjuten- eller multiloopslinga. T-SIGN fungerar med hörslingor installerade på valfri höjd i rummet och oavsett tillverkare av slingförstärkare. Det går även att ansluta en IR- eller FM-mottagare som visar funktionaliteten i ett portabelt system.

Hur installeras T-SIGN?

Steg 1. Se till att slingan uppfyller IEC 60118-4-standarden genom att mäta fältstyrkan på relevant höjd från golvet på relevanta platser i rummet.

Steg 2. Välj en plats för att montera T-SIGN där både talare och publik kan se den. Om det är en plats där det finns tekniker under drift måste de ha skylten i sikte.

Steg 3. Montera skylten på den valda platsen. Anslut skylten till strömförsörjningen. Slå på slingsystemet och kalibrera skylten enligt manualen. Om fältstyrkan visar sig vara för svag på den valda platsen kan den externa sensorn användas.

Hur många T-SIGN behövs?

Antalet T-SIGN beror på rummets storlek och form. T-SIGN ska vara möjligt att se från alla platser i rummet, så ett mindre rum kräver vanligtvis en T-SIGN medan ett större rum kan kräva flera T-SIGN.

Kan ljusstyrkan på T-SIGN ändras?

Ja. På sidan finns en justerknapp där en lämplig ljusstyrka kan väljas vid installationen. Själva skylten kommer också att dimma ner när rumsbelysningen dämpas.

Kan T-SIGN riskera att bli besvärande om det blinkar och ändras?

Vanligtvis inte. Om slingan är OK är tecknet grönt. Efter den första installationen sker sällan någon förändring förutom när slingan slås på eller av. Om det under användning börjar försvagas och pulsera, betyder det att ljudet försvagas av någon anledning som kräver uppmärksamhet.

kontrollera hörslinga
kontrollera hörslinga