Fasta hörslingor

Den mest hållbara och långsiktiga lösningen för att erbjuda hörseltillgänglighet i en lokal är genom att installera en fast hörslinga. Detta utförs genom att lägga en kabel längs golvlisten, under golvet eller i taket, där våra tekniker bedömer den mest lämpliga installationen för lokalen. Alla som befinner sig inom hörslingefältet kan lyssna på talaren eller ljudkällan via sina hörapparater som är inställda på T- eller MT-läge. Vi rekommenderar att hörslingans täckningsområde omfattar hela lokalen, men i vissa fall kan det vara möjligt att endast täcka vissa platser eller ett specifikt område i ett rum.

Vad bör man tänka på innan man installerar en hörslinga?
Det vanligaste misstaget vi ser är att man planerar för en hörslinga alldeles för sent. Det bästa är att planera var en hörslinga ska installeras innan bygg- eller renoveringsarbetet påbörjas. Om en hörtekniker kommer in när lokalen redan är färdigställd för att planera för en hörslinga, är alternativen mycket mer begränsade.

teleslinga
teleslinga

Vad är en hörslinga?

En hörslinga är en tillgänglighetslösning som gör det möjligt för personer med hörselnedsättning att trådlöst ta del av ett ljud från en ljudkälla. Detta görs genom att skapa ett magnetiskt fält i ett rum som fångas upp av en hörapparat. En hörslinga består av följande komponenter:

 1. Ljudkälla - exempelvis en mikrofon eller ljud från en dator.

 2. Slingförstärkare - förstärker signalen ut till slingfältet.

 3. Slingkabel - en kabel som skapar ett magnetiskt fält inom dess område.

 4. Monitorering - alla på plats ser att hörslingan är igång och fungerar genom en skylt som lyser grönt. Läs mer om monitorering här.

 5. Den som vill lyssna använder sina hörapparater och byter program till T- eller MT-läge ("T" står för telespole).

 6. Telespolen i hörapparaten fångar upp ljudet i det magnetiska fältet. Ljudet behandlas i hörapparaten och anpassar ljudet efter användarens hörselnedsättning.

Olika sätt att installera hörslinga

Det finns två sätt att installera hörslingor på och nedan bryter vi ned skillnaderna samt för- och nackdelarna med dessa.

korrelerad hörslinga
korrelerad hörslinga

Korrelerad hörslinga

Också känd som: PLS, Singleloop, perimeterslinga, enkel eller konventionell hörslinga.

Okorrelerad hörslinga

Också känd som: SLS, Multiloop, phased array, kontrollerad hörslinga, low spill.

okorrelerad hörslinga
okorrelerad hörslinga

En korrelerad hörslinga innebär att en kabel läggs runt rummet, exempelvis längs golvlisten eller i taket. Det innebär att signalen är som starkast nära kabeln och svagare i mitten av rummet.

En okorrelerad hörslinga innebär att två tunna koppartrådar läggs i flera led under mattan eller golvet, vilket innebär jämnare ljud och möjlighet till större täckningsytor.

När ska man välja en korrelerad hörslinga?

 • För små lokaler (klassrum, konferensrum, mindre kyrkor)

 • När överhörning inte spelar någon roll

 • När det inte är aktuellt att lägga nytt golv

 • Fordon (tåg, bussar, bilar)

 • Låg kostnad

Fördelar

 • Enkel och snabb installation

 • Kräver oftast ingen renovering eller ombygge

 • Kan läggas innanför undertak eller längs en golvlist

 • Låg kostnad

Nackdelar

 • Ojämnt ljud och döda punkter i lokalen

 • Känslig för störningar

 • Överhörning till alla intilliggande lokaler

 • Inte möjligt att ha fler hörslingor bredvid varandra

pls teleslinga
pls teleslinga
sls teleslinga
sls teleslinga

När ska man välja en okorrelerad hörslinga?

 • För större lokaler

 • Högre kvalitet

 • När flera hörslingor ska läggas bredvid varandra

 • Minimerad överhörning till intilliggande lokaler

 • Låg risk att störa annan elektrisk utrustning (mikrofon, elgitarr).

Fördelar

 • Bäst ljudkvalité

 • Jämnt ljud i hela lokalen

 • Effektiv mot metallförluster och störningar

 • Ingen överhörning i horisontalled

Nackdelar

 • Tråden läggs under golv eller matta och görs främst vid nybygge eller renoveringar

 • Något högre kostnad jämfört med korrelerad

 • Överhörning i vertikalled

Kontakta oss för en konsultation

problem hörselslinga
problem hörselslinga