Transett 32 24V

Slingförstärkare för fordon och tåg

Transett 32 24V är en robust, lättinstallerad slingförstärkare avsedd för offentliga fordon som bussar, tåg och är kompatibel med det internationella EMC-direktivet för fordon UN ECE R10. Det utmärkta ljudet kan finjusteras med hjälp av separata kontroller för bas och diskant.

Transett 32 24V
Transett 32 24V
transett 32 manualtransett 32 manual
transett 32 supporttransett 32 support
transett 32 databladtransett 32 datablad

Artikelnummer: 2001022

hearing loop bus vehicle
hearing loop bus vehicle
slingförstärkare buss fordon
slingförstärkare buss fordon
hearing loop train
hearing loop train

Vår certifierade slingförstärkare Transett 32 24V är speciellt utformad för att installeras i fordon, bussar, spårvagnar och tåg och täcker upp till 180 m². Den är robust och stöttålig med extra kapacitet för att klara av metallförluster, störningar i magnetfält och brus. Idag finns vår förstärkare installerad i tusentals fordon i hela världen. Installatörer uppger att den är en av de enklaste att hantera och sätta upp samt att den fungerar i många år trots tuffa förhållanden jobbar i. Den fungerar både med en installerad slingtråd i taket så väl som på golvet. Den har dessutom nödvändiga certifikat och genomgått tester som visar att den klarar av de svåra kraven i ett fordon.

Slingförstärkaren kan monteras horisontellt eller vertikalt. Den levereras med gummifötter för att stå stadigt på hyllplan eller liknande. För fast montering finns skruv och plugg i förpackningen. Slingförstärkaren kan snabbt och enkelt monteras och demonteras, t.ex. vid service. Signalkällorna ansluts till en löstagbar kopplingslist, som enkelt kan tas loss och sättas fast.

Transett 32 är utrustad med AGC (automatisk volymkontroll). Denna funktion justerar insignalen från olika källor till en acceptabel nivå och hindrar signalen från teleslingan att bli för stark. AGC-funktionen har tre olika lägen: långsam, snabb och avstängd. Vid leverans är den inställd på snabb, vilket rekommenderas för de f lesta applikationer.

Alla ingångar är balanserade och ansluts med en skärmad 2-ledare där ledarna kopplas på var sin skruvklämma i ingången. Obalanserade signalkällor ansluts med en skärmad enkelledare. Signalledaren kopplas till den ena eller andra skruvklämman i ingången (1 eller 2 om man använder LINE 2).

hearing loop tram
hearing loop tram