Transistor vinnare i PTS innovationstävling

T-TALK

3/1/2019

Transistor har efter en förstudie genomförd hösten 2018 inom AI och hörsel blivit en av vinnarna i den konversationsgränssnittsinnovationstävling som utlysts av PTS. "Det här tillkännagivandet är ett erkännande av att vi som företag ligger långt framme inom vårt område där vi vill skapa fler möjligheter för människor att inte bara höra utan också minnas och minnas vad som sades. Genom denna projektfinansiering får vi en möjlighet att utvecklas produkten T-Talk vidare och bli mer tillgänglig för fler.Vi ser fram emot att utveckla konceptet ytterligare tillsammans med kunder och slutanvändare, säger Johan Hammarström, VD på Transistor.