Teletransett Hörstav

Lyssna på hörslingan

Teletransett 915LR är en mottagare med inbyggd förstärkare och högtalare för trådlös mottagning från teleslingor. Den är avsedd att användas av personer med nedsatt hörsel som inte använder en hörapparat. Teletransett 915LR är perfekt för kyrkor och andra offentliga lokaler.

hörstavar
hörstavar
teletransett manualteletransett manual
support teletransettsupport teletransett
teletransett databladteletransett datablad

Artikelnummer
Teletransett Hörstav 915 LR: 4150602
Teletransett Laddare 905 C: 4150604
Teletransett Nätadapter 4150603

Produkter tillverkas inte längre och har ersatts av Companion Loop Listener.

SLUTSÅLD

Teletransett 915LR är en mottagare med inbyggd förstärkare och högtalare för att möjliggöra lyssning på hörselslingan / teleslingan för alla. Den är avsedd att användas av personer med nedsatt hörsel eller som av andra skäl har svårt att höra det som sägs. Personer som har nytta av produkten är bland annat:

  • Personer med hörselnedsättning, men ej har hörapparater.

  • Personer med hörapparater som ej kan ta emot ljud från hörslinga / teleslinga.

  • Personer med hörapparater som kan ta emot ljud från hörslinga/teleslinga, men ej har förmåga att ställa om hörapparaterna till detta läge.

  • Personer med kognitiv nedsättning.

  • Personer med koncentrationssvårigheter.

Teletransett 915LR är perfekt för kyrkor och andra offentliga lokaler.

Hörstaven är bekväm att hålla i och det enda användaren behöver hålla reda på är på/av-knappen, och knappar för att höja respektive sänka volymen.

Teletransett 915LR har utbytbara miljövänliga NiMH-batterier. Laddaren Transett 905 C och nätadaptern Transett 905 PS5 används för batteriladdning. Efter 80 minuters snabbladdning fungerar mottagaren i 10 timmar. Upp till fem laddare kan kopplas samman och drivas med en nätadapter.

För att ladda mottagarna behövs en Transett 905 C laddare för varje mottagare. Upp till fem laddare kan sammankopplas och drivas av en batterieliminator. (Batterieliminatorn säljs separat). Laddaren anpassas automatiskt till batteriets laddningsstatus. Lysdioden lyser rött när laddning pågår och grönt när batteriet är fulladdat.

Slingavlyssnaren Teletransett har blivit en klassiker och en självklarhet i många kyrkor i Sverige men kan användas i vilken miljö som helst som har en hörslinga installerad.

hörslinga kyrka
hörslinga kyrka