Ringsignalrelä RP2

För fast telefoni

Ringsignalrelä RP2 hjälper den som befinner sig i en bullrig miljö eller den som är hörselskadad att lättare uppfatta telefonens ringsignal. RP2 är en ringsignalindikator avsedd för analoga telefonnät och utformad som en mellanpropp för anslutning till telejacket. Till RP2 ansluts en lampa, dörrklocka, eller någon annan typ av signalgivare. Signalgivaren drivs av batterier eller en batterieliminator. Ringsignalen från telenätet sluter via en optokopplare strömkretsen som innehåller signalgivaren, och på så sätt aktiveras denna (t.ex. lampan tänds eller blinkar).

Artikelnummer: 2002088

Insignal: 30-125 V ringsignal från analog telelinje.
Utsignal: Slutning 1 eller 3,5 sek.
Pulsfrekvens: Ca 2,5 Hz.
Driftspänning: 6-30 V AC/DC
Försedd med överspänningsskydd.