Hörslingor som kan flyttas

En bärbar hörslinga är en ljudöverföringsenhet för hörapparater eller hörlurar som inte är begränsad till en plats utan kan enkelt packas ihop, flyttas och användas på olika platser, både inomhus och utomhus. Detta kan kräva lite mer teknisk kompetens från användaren eftersom sådana lösningar kan kräva mer kunskap om deras funktioner för optimal användning. Du kan dock känna dig trygg, med de material och utbildningar som vi tillhandahåller blir produkterna enkla att hantera för alla.

portabel hörslinga
portabel hörslinga

Fördelar med en portabel hörslinga

Flexibilitet

En portabel hörslinga ger användaren flexibilitet att använda den i olika miljöer och situationer. De kan ta den med sig till olika platser som teatrar, möteslokaler, restauranger eller hemma och enkelt installera den för att förbättra hörseln.

Anpassningsbarhet

Portabla hörslingor är ofta enklare att anpassa och justera efter användarens behov. De kan justera volymen eller andra inställningar för att passa deras preferenser. Även de som inte använder hörapparater gynnas då de kan ta del av ljudet via hörlurar.

Kostnadseffektivitet

För personer som inte behöver en permanent installerad hörslinga i hemmet eller på en specifik plats kan en portabel hörslinga vara ett mer kostnadseffektivt alternativ. Istället för att installera flera fasta hörslingor på olika platser kan de använda en enda portabel enhet och flytta den efter behov.

Tillgänglighet

Portabla hörslingor ökar tillgängligheten för personer med hörselnedsättning i olika sammanhang. De kan använda den på platser där det inte finns någon permanent installerad hörslinga eller där den befintliga utrustningen inte är tillräcklig.

portabel sämdandare mottagare
portabel sämdandare mottagare
kommunikationssystem hörlurar
kommunikationssystem hörlurar

Användningsområden

hörslinga i rörelse
hörslinga i rörelse
Utomhus

När undervisning eller samtal behöver flyttas utomhus är en portabel hörslinga de enda lösningen som gör att hörselskadade kan ta del av ljudet från den som talar. Vindsus, bilar och andra ljud som förekommer i en utomhusmiljö gör att det är särskilt viktigt att få tillgång till klart ljud utan några störningar. Med en lösning som består av portabla mottagare kan du dessutom förflytta dig under tiden hörslingan används. Exempelvis för en vandringstur eller vid utövande av en sport.

hörslinga domstol sekretess
hörslinga domstol sekretess
Hörslinga med sekretess

Många av våra portabla hörslingor sänder via en krypterad digital signal vilket innebär att det är de lämpar sig i lokaler där känslig och sekretessbelagd information behandlas så som i rättsväsendet, vården eller andra slutna möten. Den klassiska hörslingan som läggs i golvet kan inte installeras i denna typer av sammanträdeslokaler då ljudet läcker ut och kan höras även utanför rummet. Därför är en portable hörslinga ett utmärkt alternativ.

Intercom i bullriga miljöer

I högljudda miljöer kan våra portabla hörslinga även fungera som ett intercomsystem för att kommunicera mellan deltagare. På så sätt gynnas inte bara de som har en hörselnedsättning, men även alla normalhörande får ta del av ljudet från den som talar. Med tvåvägskommunikation kan man både tala och lyssna via sin enhet. Fungerar utmärkt i lager, byggnadsplatser och andra lokaler där kommunikation behöver ske på avstånd eller i en bullrig miljö. Det finns dessutom specialdesignade hörselkåpor som samtidigt dämpar skadligt högt ljud i omgivningen.

intercom bullrig miljö
intercom bullrig miljö
hörslinga sport
hörslinga sport
Hörslinga för sport

Att kommunicera under en sportaktivitet kan vara avgörande för den hörselskadades säkerhet för att kunna påkalla eventuell fara. Våra portabla hörslingor används inom bland annat skidåkning, ridning och cykling. Enheterna kan ha upp till 200 meters räckvidd och det går därför att varsla och kommunicera på långt avstånd. Fungerar också utmärkt att ha som kommunikation mellan tränare och den som utövar sporten.

översättning i hörlurar
översättning i hörlurar
Översättning

Våra kommunikationssystem används också flitigt världen över som ett översättningsverktyg via hörlurar för att göra träffar tillgängliga på flera olika språk. Varje språk sänder på sin egen kanal utan risk för överhörning eller störningar. Detta underlättar smidigare och effektivare kommunikation, vilket gör det möjligt för deltagarna att fokusera på konversationen istället för att kämpa med språkhinder.

portable hearing loop
portable hearing loop

Kontakta oss för offert